PVNGL

OTDPODOP

OTDOXDQT

OTDOWDQS

OTDORDQP

OTDOQDPS

OTDOPDOS

ᕽPUN PWN ȊGLIс
brr